Korvausten hakeminen

  • Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu on suoritettu.
  • Korvaushakemukset toimitetaan postitse PL 100, 00048 Fortum
  • Korvaushakemuksen liitteet löydät kotisivuilta korvattavien kustannusten alta.
  • Korvausten maksamisen jälkeen saat kaksi erillistä päätöstä, toisen Kela-korvauksista ja toisen kassan lisäetuudesta.
  • Muualla kuin sopimuskumppanilla asioidessa voit antaa vähentää Kela-korvauksen osuuden jo asiointisi yhteydessä ja hakea sen jälkeen kassan lisäetuuskorvauksen Enerkemistä.

Korvauslaskelman saat nopeimmin Omapostilla- lähettäjäluettelosta tulee valita Vakuutuskassa Enerkemi (tai kaikki lähettäjät).