Ohjeet asiointiin sopimuslääkäriasemilla

Vakuutuskassan jäsenet voivat itse valita oman lääkäriasemansa.

Vakuutuskassa on kuitenkin solminut useita laskutussopimuksia palveluntuottajien kanssa. Sopimusten mukaan kassan jäsenet saavat lääkäriasemien palvelut 25 % omavastuuosuudella esittämällä Kela-kortin, jossa on työpaikkakassan tunnus 46001.

Sopimusten ulkopuolelle jäävät kuitenkin seuraavista palveluista aiheutuneet kustannukset:

  • Ne kustannukset, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia ts.Kela-korvattavia.
  • Isoimmat toimenpiteet ja leikkaukset laitososuuksineen
  • Muuta kuin sairauspäivärahaa ja lääkkeiden erityiskorvausoikeutta varten kirjoitetut lääkärinlausunnot
  • Vuodeosastoveloitukset
  • Lääkkeet, apuvälineet, hoitovälineet, kierukat

Näiltä osin jäsenen tulee maksaa kustannukset palveluntuottajalle ja hakea korvausta erikseen Enerkemistä.

Mikäli et löydä etsimääsi kassan kotisivuilta, ota yhteyttä kassaan, autamme sinua mielellämme korvattavuuden selvittämisessä.

Ohjeet asiointiin sopimushammaslääkäriasemilla

Vakuutuskassan jäsenet voivat itse valita oman hammaslääkärinsä.

Vakuutuskassa on solminut muutamia laskutussopimuksia hammaslääkärikeskusten kanssa. Sopimuspaikoissa kassan jäsenet saavat hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut 25 %:n omavastuuosuudella esittämällä Kela-kortin, jossa on työpaikkakassan tunnus 46001.

Palveluntuottaja ei voi olla tietoinen Vakuutuskassan vuotuisen enimmäiskorvausmäärän ajankohtaisesta kertymästä. Jos kassan jäsen on saanut käyntinsä yhteydessä vielä kassan lisäetuutta vuosittaisen kattosumman täytyttyä, laskutetaan häntä tältä osin jälkikäteen.

Samoin toimitaan jos kassan jäsen ei muutoin ole ajankohtaisesti oikeutettu kassan lisäetuuksiin hammashoidon osalta.

Korvausta ei makseta esteettisestä hammashoidosta eikä hammashoidon välineistä.