Hallituksen kokoukset

9.10.2019

Kassan hallitus hyväksyi kokouksessaan hallintotapaohjeen. Kassan eri toimijoiden rooleja ja kassan valvontaa kuvaava dokumentti julkaistaan uusilla kotisivuilla. Uudet kotisivut saadaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

18.9.2019

Kassan varainhoitjaa vieraili kokouksessa kertomassa sijoitusten tilanteesta.

Edustajiston vaalit järjestetään loka-marraskuussa 2019, tiedote vaaleista julkaistaan kassan kotisivuilla ja lähetetään kaikkiin osakasyrityksiin syyskuun aikana.

Hallitus käsitteli kokouksessa vastineen Finanssivalvonnan kyselyyn kassan hallintoon liittyen. Kysely on lähetetty kaikille työpaikkakassoille.


21.5.2019

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi kaudelle kevät 2019-kevät 2020 Jouni Huttusen ja varapuheenjohtajaksi Risto Kalliojärven.


22.5.2018

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi kaudelle kevät 2018-kevät 2019 Risto Kalliojärven ja varapuheenjohtajaksi Jouni Huttusen.

Hallitus käsitteli kokouksessaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Kassan jäsenistöä tullaan tiedottamaan henkilötietojen käsittelystä kassassa kassan kotisivuilla.

9.3.2018

Kassan varainhoitaja vieraili kokouksessa kertomassa sijoitusten tilanteesta.

Hallitus käsitteli kokouksessa kassaan liittymisen mahdollisuutta niille, jotka eivät ole kassan jäseniksi syystä tai toisesta aikaisemmin liittyneet. Hallitus näkee tarpeellisena, että kassaan liittyminen avataan ajoittain myös niille, jotka eivät kassan jäseniksi ole aikaisemmin liittyneet. Edellisestä kerrasta on kuitenkin vasta kaksi ja puoli vuotta eikä kassan avaamista tässä kohtaa nähdä ajankohtaisena.


18.11.2017

Päätettiin, että vuonna 2018 käyttörahastosta maksetaan lomautetuille seuraavat korvaukset:

- Lääkärin määräämät Kela-korvattavat lääkkeet lomautuksen kolmen ensimmäisen kuukauden ajan.

Kokouksessa käsiteltiin myös toimintasuunnitelma, riskienhallintasuunnitelma sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2018.


13.10.2017

Kassan varanhoitaja kertoi kassan sijoitusten tilanteesta sekä yleisestä markkinatilanteesta.

8.5.2017

Hallituksen puheenjohtajaksi ajalle kevät 2017-kevät 2018 valittiin Jouni Huttunen ja varapuheenjohtajaksi Risto Kalliojärvi.

Päätettiin, että korvaushakemuksen silmälaseista voi jatkossa toimittaa kassaan sähköpostilla enerkemi@fortum.com

24.10.2016

Kassan varainhoitaja käytti kokouksessa puheenvuoron käsitellen yleistä markkinatilannetta sekä kassan sijoitustilannetta. Sijoitukset tuotto ei tule yltämään samalle tasolle edellisten vuosien kanssa.

25.5.2016

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi ajalle kevät 2016-kevät 2017 Risto Kalliojärven ja varapuheenjohtajaksi Jouni Huttusen.

16.12.2015

Päivitettiin kassan riskienhallintasuunnitelma ja sisäisen valvonnan suunnitelma. Kokouksessa käsiteltiin myös sisäisen tarkastuksen suunnitelma.

Edustajiston vaalit kaudelle 2016-2019, tulos vahvistettiin kokouksessa ja valittu edustajisto on nähtävissä kotisivuilla.

Tehtiin suunnitelma käyttörahaston käytöstä vuodelle 2016. Lomautetuille maksetaan seuraavat korvaukset: -kassan sääntöjen 14 § 3a –momentin mukaiset lääkärin määräämät lääkkeet, joista maksetaan korvausta myös sairausvakuutuslain nojalla -korvauksia maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta laskettuna ensimmäisestä palkattomasta lomautuskuukaudesta. Lisäksi kassan lisäetuudet maksetaan kuntoutusrahalla oleville kassan jäsenille, jotka eivät saa palkkaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että työsuhde osakasyritykseen on edelleen voimassa.

13.5.2015

Hallituksen puheenjohtajaksi ajalle kevät 2015 -kevät 2016 valittiin Jouni Huttunen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Risto Kalliojärvi. Lisäksi kokouksessa päätettiin sääntöjen 4 § mukaisesta ylimääräisestä mahdollisuudesta liittyä kassan jäseneksi ajalla 1.5.-30.9.2015.

14.1.2015

Kassan varainhoitaja vieraili kertomassa kassan sijoitusten ajankohtaisesta tilanteesta sekä tuotto-odotuksista vuodelle 2015.

Kassan toiminnan aloittamisesta tulee 1.3.2015 kuluneeksi 20 vuotta. Hallitus tulee juhlavuoden kunniaksi esittämään edustajiston kokoukselle väliaikaista sääntömuutosta, jolla mahdollistettaisiin jäseneksi liittyminen, vaikka työsuhteen alkamisesta olisi yli neljä kuukautta.

12.12.2014

Päivitettiin kassan riskienhallintasuunnitelma ja sisäisen valvonnan suunnitelma.

Tehtiin suunnitelma käyttörahaston käytöstä vuodelle 2015
Lomautetuille maksetaan seuraavat korvaukset:
-kassan sääntöjen 14 § 3a –momentin mukaiset lääkärin määräämät lääkkeet, joista maksetaan korvausta myös sairausvakuutuslain nojalla
-korvauksia maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta laskettuna ensimmäisestä palkattomasta lomautuskuukaudesta.

26.9.2014

Kassan varainhoitaja oli kokouksessa selvittämässä sijoitusten yleistä markkinatilannetta ja kassan sijoitustilannetta, joka on tällä hetkellä hyvä.

Kassan hallitus seuraa sijoitustilannetta kuukausittain.

20.8.2014

Finanssivalvonta on vahvistanut edustajiston kokouksen 23.4.2014 tekemät sääntömuutokset 1.5.2014 lukien.

22.5.2014
Vuodelle 2014 kevät - 2015 kevät valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Karttunen ja varapuheenjohtajaksi Jouni Huttunen.

10.3.2014
Päätettiin pitää kassan varsinainen edustajiston kokous 23.4.2014.

13.2.2014
Päivitettiin kassan riskienhallintasuunnitelma ja sisäisen valvonnan suunnitelma.

Tehtiin suunnitelma käyttörahaston käytöstä vuodelle 2014
Lomautetuille maksetaan seuraavat korvaukset:
-kassan sääntöjen 14 § 3a –momentin mukaiset lääkärin määräämät lääkkeet, joista maksetaan korvausta myös sairausvakuutuslain nojalla
-ennen lomautusta aloitetut ja lomautuksen aikana jatkuvat fysioterapiahoidot
-korvauksia maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta laskettuna ensimmäisestä palkattomasta lomautuskuukaudesta

28.1.2014
Kassan varainhoitaja oli kokouksessa selvittämässä sijoitusten yleistä markkinatilannetta ja kassan sijoitustilannetta, joka on tällä hetkellä hyvä.

Kokouksessa käytiin läpi kassan osakkaiden taloudelliset ja tuotannolliset yhteydet toisiinsa. Asiaan palataan vielä seuraavassa kokouksessa.

Kassanjohtaja Hilkka Lähteenmäki jää eläkkeelle 1.1.2015. Hänen seuraajan rekrytointi aloitetaan heti.

10.9.2013
Ylimääräistä liittymismahdollisuutta kassan jäseneksi käytti 88 henkilöä.

5.6.2013
Kassan uudeksi varainhoitajaksi valittiin Pohjola Varainhoito Oy.
Ylimääräinen liittymismahdollisuus kassan jäseneksi ajalla 1.5.-31.8.2013.

27.2.2013
Edustajiston kokous pidetään 23.4.2013.

29.1.2013
Vuodelle 2013 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Jouni Huttunen ja varapuheenjohtajaksi Timo Karttunen