Jäseneksi hakeminen

Vakuutuskassa Enerkemin jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenyyttä tulee hakea neljän kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Jäsenhakulomake löytyy kohdasta lomakkeet.

Vakuutuskassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenhakemus käsitellään hakemuksen jättämistä seuraavassa vakuutuskassan hallituksen kokouksessa. Jäsenyys alkaa hallituksen päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö hyväksytään kassan jäseneksi, jos kassan jäsenyys tulee kestämään vähintään kuusi kuukautta.


Jäsenyyden päättyminen

Jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin tai tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen. Jäsenyys päättyy työsuhteen päättymistä tai eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on eronnut kassasta, ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassan jäseneksi. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta uuteen jäsenyyteen silloinkaan, jos hän siirtyy toimintapiirin sisällä suoraan toisen osakkaan palvelukseen.

Jäsenyyden päättyessä kassan tunnuksella (46001) varustettu Kela-kortti tulee hävittää leikkaamalla.

sivun alkuun