KASSAN SÄÄNTÖJEN MUKAISET LISÄEtuuskorvaukset

Korvattavat kustannukset

Apuvälineet

Korvaus on 75% lääkärin lähetteellä hankittujen tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien, tekojäsenten ja vastaavien hankkimisesta tai vuokraamisesta, kuitenkin enintään 200 euroa kalenterivuodessa.

Korvaus maksetaan jos edellä mainittuja apuvälineitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi.

Korvaushakemuksen liitteet:

Diabetespotilaan jalkahoito

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä hoidosta. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään neljältä käyntikerralta kalenterivuodessa.

Korvaushakemuksen liitteet:

Fysioterapia

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä hoidosta. Kassan lisäetuutta maksetaan silloin, kun fysioterapiasta saa myös Kela-korvauksen.

Kelan hyväksymät hoitolaitokset ja fysioterapeutit löydät  www.julkiterhikki.valvira.fi

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • lääkärin lähete
 • maksutosite
 • fysioterapeutin antama hoitoselvitys (jos Kela-korvausta ei ole vähennetty palveluntuottajan luona)

Hammashoito

Kassan lisäetuutta hammashoidosta on mahdollista saada, kun kassan jäsenyys on kestänyt vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti. 

Korvaus on 75% kustannuksesta, kuitenkin enintään 1000 euroa kalenterivuoden aikana. Hammashoidossa kassan lisäetuutta maksetaan myös ei Kela-korvattavasta hoidosta (esim. keraamiset paikat ja hammasimplantit). Korvausta ei makseta estettisestä hoidosta eikä hampaiden hoitovälineistä. 

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • SV 126 (Selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista – jos Kela-korvausta ei ole vähennetty palveluntuottajan luona)
 • maksutosite

Kiropraktikko- Osteopaatti- ja Naprapaattihoito

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä hoidosta, kuitenkin enintään 250 euroa kalenterivuoden aikana.

 

Korvaushakemuksen liitteet:

Lääkkeet:

1) Kela-korvattavat lääkkeet

Korvaus on 75% lääkärin määräämistä lääkkeistä.Kela-korvattavien lääkkeiden vuosittaisesta alkuomavastuuosuudesta ei makseta kassan lisäetuutta. 

Sopimusapteekissa saat kassan etuuden näyttämällä kassan tunnuksella (46001) varustettua Kela-korttiasi. Enerkemillä on sopimus Apteekkariliiton ja Yliopiston apteekkien kanssa eli suurin osa Suomen apteekeista on sopimusapteekkejamme. 

Viitehintajärjestelmän piiriin kuuluvat lääkkeet korvataan viitehinnasta, jos asiakas ei halua vaihtaa viitehintaista lääkettä. Lääkärin kieltäessä lääkevaihdon korvaus maksetaan lääkkeen hinnasta.

Korvaushakemuksen liitteet:

 • apteekin alkuperäinen kassakuitti
 • laskelma tai kopio reseptistä ( sähköisen reseptin voit tulostaa osoitteesta www.kanta.fi )
 • korvaushakemus

 

2) Lääkkeet, joista ei saa Kela-korvausta

Korvaus on 75% lääkärin määräämistä ei kelakorvattavista lääkkeistä, kuitenkin enintään 670 euroa kalenterivuodessa.

Lääkkeitä korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Lääkkeeksi katsotaan valmiste, joka on kirjoitettu sairauden hoitoa varten ja löytyy Kelan ylläpitämästä lääketietokannasta https://asiointi.kela.fi/laakekys_app/LaakekysAppl…

 

Korvaushakemuksen liitteet:

 • apteekin alkuperäinen kassakuitti
 • laskelma tai kopio reseptistä (sähköisen reseptin voit tulostaa osoitteesta www.kanta.fi)

Lääkärinpalkkio

Korvaus on 75%, kun kyseessä on sairaudenhoito.

Korvaushakemuksen liitteet:

 • lääkärinpalkkiolomake (selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, tärvitaan jos Kela-korvausta ei ole vähennetty palveluntuottajan luona)
 • maksutosite
Matkakorvaukset Kassan lisäetuutta on mahdollista saa matkoista, joista on saanut myös Kela-korvauksen. Kelan ohjeistuksen mukaisesti korvausta maksetaan matkoista sairaanhoitoon ja lääkärin määräämään tutkimukseen sekä Kelan kuntoutukseen. Matkakorvaus myönnetään lähimpään tutkimus- ja hoitopaikkaan, jossa asiakas saa tarpeellisen tutkimuksen ja hoidon.
 • omavastuu on 25 euroa/suunta
 • Kun matka yhteen suuntaan on alle 100 kilometrä, ei todistusta oman auton käytöstä tarvita. Oman auton käytön kilometrikorvaus on 0,2 e.
 • taksimatkoja varten tarvitaan todistus taksin käytön välttämättömyydestä hoitavalta lääkäriltä/ palveluntuottajalta. Korvauksen maksamisen edellytys on matkan tilaaminen Kelan alueellista tilausnumerosta.
 • alle omavastuuosuuden jääneet matkakustannukset lasketaan mukaan Kelan vuotuiseen matkakattoon, matkakatto on 300 euroa kalenterivuodessa
– Matkakorvaus on mahdollista hakea sähköisenä Kelan asiointipalvelussa.
Korvaushakemuksen liitteet:

Psykologi /Psykoterapeutti

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä hoidosta, enintään 10 hoitokerralta kalenterivuodessa.

 • Psykologin/psykoterapeutin tulee olla Valviran hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin kirjattu ammattikoulutuksen saanut henkilö
 • Voit etsiä sopivaa terapeuttia tästä linkistä

 

Korvaushakemuksen liitteet:

 

Puheterapia

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä puheterapeutin antamasta hoidosta.

Päihde- ja katkaisuhoito

Päihde- ja katkaisuhoidosta maksetaan kassan lisäetuutta ellei kassan asiantuntijalääkäri yksittäistapauksessa katso sitä kohtuuttomaksi, kuitenkin enintään 75% kokonaiskustannuksista.

Hoidon korvattavuudesta voi hakea ennakkopäätöksen.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat selvitykset:

 1. hoito- ja kuntoutussuunnitelma lääkäriltä
 2. selvitys hoidon toteutumisesta
 3. selvitys kustannuksista ja niiden maksamisesta

Ravitsemusterapia

Korvaus on 75% lääkärin lähetteellä käydystä ravintoterapiasta enintään kolmelta käyntikerralta kalenterivuoden aikana.

Huomioithan, että kassan kassan sääntöjen mukaan korvausta saa silloin, kun hoidon on antanut ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka löytyy Valviran ylläpitämästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä:

Korvaushakemuksen liitteet:

Silmälasit, piilolinssit ja laserleikkaus

Korvausta voi saada, kun kassan jäsenyys on kestänyt vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti.

 • korvaus kehyksestä joka toinen kalenterivuosi
 • korvaus linsseistä, piilolinsseistä tai laserleikkauksesta kerran kalenterivuodessa

 

Korvaus on 75%, kuitenkin enintään seuraavasti:

 • kehys, 130 euroa
 • yksiteholinssit, 200 euroa
 • moniteholinssit, 400 euroa
 • piilolinssit, 130 euroa
 • laserleikkaus 400 euroa

 

Näöntarkastusmaksunkorvaus on 75 %

Korvauksia silmälasikustannuksista voit hakea perinteisesti postitse tai lähettämällä tositteet kassan yhteiseen sähköpostiin enerkemi@fortum.com.

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • maksutosite, jossa on eritelty kehyksen ja linssien hinta, näöntarkastus ja asiakkaan nimi
 • kopio optikon asiakaskortista tai silmälääkärin reseptistä

Terveyskeskus-, hoitopäivä-, poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksut

Korvaus on 75% perityistä maksuista. Sairaalan hoitopäivämaksuja korvataan enintään 100 vuorokaudelta saman sairauden johdosta.

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • laskulomake (lasku tulee olla maksettu ennen korvauksen hakemista)

Lääkärin toimenpiteet/leikkaukset yksityisillä lääkäriasemilla

Korvaus on 75% toimenpiteistä, jotka ovat myös Kela-korvattavia. Korvauksen enimmäismäärä on 1500 euroa kalenterivuodessa. Hoitopäivämaksu korvataan julkisen sairaalan taksan mukaisesti.

Polvinivelen ja olkapään tähystyskirurgisten toimenpiteiden Kela-korvattavuuteen on tullut muutoksia Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositusten mukaisesti. Jos suunnittelet polven tai olkapään toimenpidettä, on erityisen tärkeä varmistaa palveluntuottajalta onko toimenpide Kela-korvauksen piirissä.

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • lääkärinpalkkiolomake (selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista) , mikäli Kela-korvausta ei ole vähennetty palvleuntuottajan toimesta.
 • maksutosite

Tutkimukset

Korvaus on 75% lääkärin lähetteellä tehdystä Kela-korvattavasta laboratorio-, röntgen-, magneetti- ja ultraäänitutkimuksista ( ei kuitenkaan raskaudenajan ultraäänitutkimuksista).

Magneettitutkimukseen tarvitaan erikoislääkärin lähete.

Lääkäri voi määrätä yksittäisten laboratoriokokeiden sijaan tutkimuspaketteja. Näistä paketeista kaikki eivät ole Kela-korvattavia eikä niistä silloin ole mahdollista saada kassan lisäetuuskorvausta.

Korvaushakemuksen liitteet:

Valohoito

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä valohoidosta silloin, kun hoito on myös Kela-korvattavaa. 

Korvaushakemuksen liitteet:

Korvauksien hakeminen

 • Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu on suoritettu.
 • Korvaushakemuksen voi toimittaa suojatulla sähköpostilla oheisesta linkistä.


Huomioitahan kuitenkin, että lääkärinpalkkion, tutkimuksen ja hoidon, hammashoidon tai fysioterapian korvaushakemusta ei voi toimittaa s-postilla, jos Kela-korvausta ei ole vähennetty palveluntuottajan toimesta. Silloin hakemus on Kelan ohjeistuksen mukaisesti toimitettava perinteisellä postilla.

 • Korvaushakemusten toimittaminen postitse PL 100, 00048 Fortum
 • Korvaushakemuksen liitteet löydät kotisivuilta korvattavien kustannusten alta.
 • Korvausten maksamisen jälkeen saat kaksi erillistä päätöstä, toisen Kela-korvauksista ja toisen kassan lisäetuudesta.
 • Muualla kuin sopimuskumppanilla asioidessa voit antaa vähentää Kela-korvauksen osuuden jo asiointisi yhteydessä ja hakea sen jälkeen kassan lisäetuuskorvauksen Enerkemistä.
Korvauslaskelman saat nopeimmin Oma postilla– lähettäjäluettelosta tulee valita Vakuutuskassa Enerkemi.

Lähetä viesti