KASSAN SÄÄNTÖJEN MUKAISET LISÄEtuuskorvaukset

Korvattavat kustannukset

Apuvälineet

Korvaus on 75%, mutta enintään 500 euroa kalenterivuodessa jäsentä kohden seuraavien lääkärin suosittelemien apuvälineiden hankinnasta tai vuokrauksesta: tukisukat, tukiliivit ja tukipohjalliset, tapaturman jälkeisen hoidon vaatimat niveltuet enintään kolmen kuukauden ajan, CPAP-laitteen vuokraus hoitoa aloitettaessa sekä kuulokojeen hankinnan kustannukset. 

Korvaushakemuksen liitteet:

Diabetespotilaan jalkahoito

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä hoidosta. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään neljältä käyntikerralta kalenterivuodessa.

Korvaushakemuksen liitteet:

Fysioterapia

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä hoidosta, mutta enintään 900 euroa kalenterivuodessa jäsentä kohden. Kassan lisäetuutta maksetaan silloin, kun fysioterapiasta saa myös Kela-korvauksen. Samaa 900 euron korvausmäärää kerryttää myös käynnit osteopaatilla, naprapaatilla tai kiropraktikolla.

Kelan hyväksymät hoitolaitokset ja fysioterapeutit löydät  www.julkiterhikki.valvira.fi

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • lääkärin lähete
 • maksutosite
 • fysioterapeutin antama hoitoselvitys (jos Kela-korvausta ei ole vähennetty palveluntuottajan luona)

Hammashoito

Kassan lisäetuutta hammashoidosta on mahdollista saada, kun kassan jäsenyys on kestänyt vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti. 

Korvaus on 75% kustannuksesta, kuitenkin enintään 1000 euroa kalenterivuoden aikana. Hammashoidossa kassan lisäetuutta maksetaan myös ei Kela-korvattavasta hoidosta (esim. keraamiset paikat ja hammasimplantit). Korvausta ei makseta estettisestä hoidosta eikä hampaiden hoitovälineistä. 

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • SV 126 (Selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista – jos Kela-korvausta ei ole vähennetty palveluntuottajan luona)
 • maksutosite

Kiropraktikko- Osteopaatti- ja Naprapaattihoito

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä hoidosta, kuitenkin enintään 900 euroa kalenterivuoden aikana.

Samaa 900 euron korvausmäärää kerryttää myös käynnit fysioterapiassa.


Korvaushakemuksen liitteet:

Lääkkeet:

1) Kela-korvattavat lääkkeet

Korvaus on 75% lääkärin määräämistä lääkkeistä.Kela-korvattavien lääkkeiden vuosittaisesta alkuomavastuuosuudesta ei makseta kassan lisäetuutta. 

Sopimusapteekissa saat kassan etuuden näyttämällä kassan tunnuksella (46001) varustettua Kela-korttiasi. Enerkemillä on sopimus Apteekkariliiton ja Yliopiston apteekkien kanssa eli suurin osa Suomen apteekeista on sopimusapteekkejamme. 

Viitehintajärjestelmän piiriin kuuluvat lääkkeet korvataan viitehinnasta, jos asiakas ei halua vaihtaa viitehintaista lääkettä. Lääkärin kieltäessä lääkevaihdon korvaus maksetaan lääkkeen hinnasta.

Korvaushakemuksen liitteet:

 • apteekin alkuperäinen kassakuitti
 • laskelma tai kopio reseptistä ( sähköisen reseptin voit tulostaa osoitteesta www.kanta.fi )
 • korvaushakemus


2) Lääkkeet, joista ei saa Kela-korvausta

Korvaus on 75% lääkärin määräämistä ei kelakorvattavista lääkkeistä, kuitenkin enintään 670 euroa kalenterivuodessa.

Lääkkeitä korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Lääkkeeksi katsotaan valmiste, joka on kirjoitettu sairauden hoitoa varten ja löytyy Kelan ylläpitämästä lääketietokannasta https://asiointi.kela.fi/laakekys_app/LaakekysAppl…

Huom! Rokotteista ei makseta korvausta

Korvaushakemuksen liitteet:

 • apteekin alkuperäinen kassakuitti
 • laskelma tai kopio reseptistä (sähköisen reseptin voit tulostaa osoitteesta www.kanta.fi)

Lääkärinpalkkio

Korvaus on 75%, kun kyseessä on sairaudenhoito.

Korvaushakemuksen liitteet:

 • lääkärinpalkkiolomake (selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, tärvitaan jos Kela-korvausta ei ole vähennetty palveluntuottajan luona)
 • maksutosite

Psykologi /Psykoterapeutti

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä hoidosta, enintään 1200 euroa kalenterivuodessa jäsentä kohden.

 • Psykologin/psykoterapeutin tulee olla Valviran hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin kirjattu ammattikoulutuksen saanut henkilö
 • Voit etsiä sopivaa terapeuttia tästä linkistä tai sopimuskumppaneidemme kotisivuilta.


Korvaushakemuksen liitteet:

 

Puheterapia

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä puheterapeutin antamasta hoidosta.

Päihde- ja katkaisuhoito

Päihde- ja katkaisuhoidosta maksetaan kassan lisäetuutta ellei kassan asiantuntijalääkäri yksittäistapauksessa katso sitä kohtuuttomaksi, kuitenkin enintään 75% kokonaiskustannuksista.

Hoidon korvattavuudesta voi hakea ennakkopäätöksen.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat selvitykset:

 1. hoito- ja kuntoutussuunnitelma lääkäriltä
 2. selvitys hoidon toteutumisesta
 3. selvitys kustannuksista ja niiden maksamisesta

Ravitsemusterapia

Korvaus on 75% lääkärin lähetteellä käydystä ravintoterapiasta enintään kolmelta käyntikerralta kalenterivuoden aikana.

Huomioithan, että kassan kassan sääntöjen mukaan korvausta saa silloin, kun hoidon on antanut ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka löytyy Valviran ylläpitämästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä:

Korvaushakemuksen liitteet:

Silmälasit, piilolinssit ja laserleikkaus

Korvausta voi saada, kun kassan jäsenyys on kestänyt vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti.

 • korvaus kehyksestä joka toinen kalenterivuosi
 • korvaus linsseistä, piilolinsseistä tai laserleikkauksesta kerran kalenterivuodessa

Korvaus on 75%, kuitenkin enintään seuraavasti:

 • kehys, 130 euroa
 • silmälasien linssit, 400 euroa 
 • piilolinssit, 130 euroa
 • laserleikkaus, 400 euroa


Näöntarkastusmaksunkorvaus on 75 %


Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • maksutosite, jossa on eritelty kehyksen ja linssien hinta, näöntarkastus ja asiakkaan nimi

Julkisen terveydenhuollon terveyskeskus-, hoitopäivä-, poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksut sekä kotisairaalan ja kotisairaanhoidon käynnit

Korvaus on 75% perityistä maksuista. Sairaalan hoitopäivämaksuja korvataan enintään 100 vuorokaudelta kalenterivuodessa jäsentä kohden.

Kotisairaalan tai kotisairaanhoidon käyntimaksuja korvataan enintään neljältä kuukaudelta kalenterivuodessa jäsenteä kohden. 

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • laskulomake (lasku tulee olla maksettu ennen korvauksen hakemista)

Lääkärin toimenpiteet/leikkaukset yksityisillä lääkäriasemilla

Korvaus on 75% toimenpiteistä, jotka ovat myös Kela-korvattavia. Korvauksen enimmäismäärä on 1500 euroa kalenterivuodessa. Hoitopäivämaksu korvataan julkisen sairaalan taksan mukaisesti.

Polvinivelen ja olkapään tähystyskirurgisten toimenpiteiden Kela-korvattavuuteen on tullut muutoksia Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositusten mukaisesti. Jos suunnittelet polven tai olkapään toimenpidettä, on erityisen tärkeä varmistaa palveluntuottajalta onko toimenpide Kela-korvauksen piirissä.

Korvaushakemuksen liitteet:

 • korvaushakemus
 • lääkärinpalkkiolomake (selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista) , mikäli Kela-korvausta ei ole vähennetty palvleuntuottajan toimesta.
 • maksutosite

Tutkimukset

Korvaus on 75% lääkärin lähetteellä tehdystä Kela-korvattavasta laboratorio-, röntgen-, magneetti- ja ultraäänitutkimuksista ( ei kuitenkaan raskaudenajan ultraäänitutkimuksista).

Magneettitutkimukseen tarvitaan erikoislääkärin lähete.

Lääkäri voi määrätä yksittäisten laboratoriokokeiden sijaan tutkimuspaketteja. Näistä paketeista kaikki eivät ole Kela-korvattavia eikä niistä silloin ole mahdollista saada kassan lisäetuuskorvausta.

Korvaushakemuksen liitteet:

Valohoito

Korvaus on 75% lääkärin määräämästä valohoidosta silloin, kun hoito on myös Kela-korvattavaa. 

Korvaushakemuksen liitteet:

Korvaus on 75%, mutta kuitenkin enintään 100 euroa jäsentä kohden kalenterivuodessa. Korvauksen saamisen edellytys on, että korvausta on ensin haettu ja saatu vapaaehtoisesta omasta sairauskuluvakuutuksesta. 

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vakuutusyhtiön päätös, josta käy ilmi maksettu korvaus ja asiakkaalle jäänyt omavastuuosuus.

Korvauksen hakeminen

Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu on suoritettu. 

Korvaushakemuksen voi toimittaa suojatulla sähköpostilla, suojattua sähköpostia voit lähettää oheisesta linkistä.

 •  Huomaathan, että suojattua sähköpostia lähettäessä kysytään ensin lähettäjän sähköpostiosoite. Saat sen jälkeen omaan sähköpostiisi linkin, josta pääset lähettämään suojatun sähköpostin meille enerkemi@fortum.com
 • fortum.com-sähköpostiosoitteista ei voi käyttää oheista linkkiä. Fortumin sisäinen sähköpostien lähetys on kuitenkin aina suojattua
 • Henkilö- ja terveystietoja ei suositella lähetettäväksi muulla kuin suojatulla sähköpostilla!
 
 

Lääkärinpalkkion, tutkimuksen ja hoidon, hammashoidon tai fysioterapian korvaushakemusta ei voi toimittaa sähköpostilla silloin, kun Kela-korvausta ei ole vähennetty palveluntuottajan toimesta. Silloin hakemus on Kelan ohjeistuksen mukaisesti toimitettava perinteisellä postilla.

 • Korvaushakemusten toimittaminen postitse PL 100, 00048 Fortum
 • Korvaushakemuksen liitteet löydät kotisivuilta korvattavien kustannusten alta.
 • Korvausten maksamisen jälkeen saat kaksi erillistä päätöstä, toisen Kela-korvauksista ja toisen kassan lisäetuudesta. 
 • Muualla kuin sopimuskumppanilla asioidessa voit antaa vähentää Kela-korvauksen osuuden jo asiointisi yhteydessä ja hakea sen jälkeen kassan lisäetuuskorvauksen Enerkemistä.
Korvauslaskelman saat nopeimmin Oma postilla– lähettäjäluettelosta tulee valita Vakuutuskassa Enerkemi.

Lähetä viesti