Palkattomien poissaolojen ja lomautusten aikana jäsenet eivät ole oikeutettuja kassan lisäetuuksiin.

Poikkeuksena tähän lisäetuuksiin ovat oikeutettuja jäsenet, joilla on palkattoman poissaolon ajalta oikeus

  • Kelan sairauspäivärahaan
  • tapaturmavakuutuslain mukaiseen päivärahaan
  • liikennevakuutuslain mukaiseen ansionmenetyskorvaukseen
  • äitiys- tai vanhempainrahaan

Ulkomaan komennuksen ajalla ei makseta kassan lisäetuuksia, työntekijä on työnantajan ottaman komennusvakuutuksen piirissä.

Huomioithan itse asioidessasi sopimuskumppaneillamme palkattoman poissaolon aikana, että et saisi asointisi yhteydessä kassan lisäetuutta. Aiheetta maksettu lisäetuus peritään takaisin.

Vuonna 2019 lomautettuna oleville korvataan Enerkemin hallituksen päätöksellä lääkärin määrämät Kela-korvattavat lääkkeet enintään kolmelta kuukaudelta ensimmäisestä palkattomasta lomautuskuukaudesta lukien.

sivun alkuun